ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Ομάδες-Στόχοι
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Φορείς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί δασκάλων, μέλη, ηγέτες, εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών, οργανισμοί, τοπικοί σύλλογοι, φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργικότητας γενικότερα.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Μη κερδοσκοπικές Ενώσεις και Ιδρύματα, Δημόσιοι Οργανισμοί και υπηρεσίες Πολιτιστικών Υποθέσεων, περιφερειακές κοινοτικές αρχές, ΟΚΠ & ΜΚΟ, Ενώσεις, δίκτυα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα.


ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Εθνικά δίκτυα, υπουργεία και εθνικοί δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά/πολιτιστικά ιδρύματα σε εθνικό επίπεδο, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άτομα Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, ερευνητικοί οργανισμοί.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Το έργο αποδεικνύει την ύπαρξη εφαρμογής του και την αξία του για χρηματοδότηση μέσω της επέκτασης του σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτή η ευρωπαϊκή του διάσταση (και διεθνώς μέσω των δικτύων των εταίρων) θα θέσει στη διάθεση των πολιτών της ΕΕ τα απαραίτητα αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή μας κοινότητα.