ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 1

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 1 Πως να μάθετε δημιουργικά;
Περιγραφή & Στόχοι:
Το εγχειρίδιο θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 • πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας; // Προθέρμανση – η δύναμη του μυαλού σας
 • πώς λειτουργεί η μνήμη μας; πώς να την βελτιώσετε; // Πρόκληση 1- εκπαίδευση μνήμης
 • πώς να μάθετε διαφορετικούς τρόπους μάθησης (με διαγωνίσματα για να προσδιορίσετε αν ο μαθητής είναι οπτικός τύπος, ακουστικός τύπος κλπ.) με πρακτικές συμβουλές για το πώς να οργανώσετε την διαδικασία της μάθησης έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική //
  Πρόκληση 2 -Μάθετε πιο αποτελεσματικά
 • πώς να αναπτύξετε τη δημιουργικότητα; τεχνικές και εργαλεία για την υποστήριξη της δημιουργικότητας (χάρτες μυαλού) / / Πρόκληση 3 – περισσότερη δημιουργικότητα
 • πώς να οργανώσετε ένα φιλικό χώρο για εργασία και μελέτη στο σπίτι / / Πρόκληση 4 – η δυναμική του χώρου / χώρου που προάγει τη δημιουργικότητα
 • πώς να σκέφτεστε δημιουργικά;
 • τέχνη και δημιουργικότητα
 • η τέχνη της ξεκούρασης / αναγέννησης του μυαλού (τεχνικές συγκέντρωσης, διαχείρισης χρόνου, ικανότητα διατήρησης της υγιεινής στο χώρο εργασίας, αποτελεσματική ξεκούρασης / / μετά τις προκλήσεις, ήρθε η ώρα να χαλαρώσετε
  Δραστηριότητες & Μεθοδολογία
 1. Ανάλυση ποικίλων εγγράφων προκειμένου να συγκεντρωθούν προκαταρκτικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για περαιτέρω εργασίες. Συλλογή δεδομένων.
 2. Προετοιμασία περιεχομένου
 3. Γραφιστική επιμέλεια, τελική εκδοχή του εγγράφου, σύνθεση
 4. Διασταυρούμενη αναφορά,, δοκιμή
 5. Μετάφραση στις γλώσσες των εταίρων του έργου.

Πνευματικό Προϊόν 1