ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 2

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 2 Πως να διδάξετε δημιουργικά;
Περιγραφή & Στόχοι:
Το εγχειρίδιο θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 1. Θεωρητική εισαγωγή: η δύναμη της δημιουργικής σκέψης, οι ερευνητές για τη δημιουργικότητα.
 2. Συμβουλές για εκπαιδευτικούς:
 • πώς να κατανοήσετε τη δημιουργικότητα στην εκπαίδευση;
  Κατανοούμε τη δημιουργικότητα ως το κλειδί για την αλλαγή της θεωρίας της συμπεριφορικής μάθησης (κυρίαρχη σε ορισμένα εκπαιδευτικά σχολικά συστήματα – π.χ. Πολωνικά ή Πορτογαλικά) με βάση τη μετάδοση της γνώσης, την παθητική στάση του μαθητή, την αναπαραγωγή, το χαμηλό επίπεδο δημιουργικής σκέψης, την έλλειψη αναφορών στις εμπειρίες, τη γνωστική θεωρία (αντιλαμβάνοντας τη μάθηση ως μια εσωτερική διαδικασία), την επεξεργασία της γνώσης (συνδυάζοντας εμπειρίες, με τον ενεργό ρόλο του μαθητή που διδάσκεται πώς να μαθαίνει) και την κονστρουκτιβιστική.
  Δραστηριότητες & Μεθοδολογία:
 1. Ανάλυση ποικίλων εγγράφων προκειμένου να συγκεντρωθούν προκαταρκτικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για περαιτέρω εργασίες. Συλλογή δεδομένων.
 2. Προετοιμασία περιεχομένου
 3. Γραφιστική επιμέλεια, τελική εκδοχή του εγγράφου, σύνθεση
 4. Διασταυρούμενη αναφορά,, δοκιμή
 5. Μετάφραση στις γλώσσες των εταίρων του έργου.

Πνευματικό Προϊόν 2