ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 3 Πώς να δημιουργήσετε δημιουργικό χώρο;
Περιγραφή & Στόχοι:
Ο σχεδιασμός μιας τάξης και ενός σχολικού χώρου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου, ενώ παράλληλα έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα της μάθησης και την επιτυχία των μαθητών. Το σχολείο αποτελεί χώρο έμπνευσης για την εκπαίδευση. Για να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό μάθησης, οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να είναι ανοιχτές, άνετες, καλά φωτισμένες και οπτικά διεγερτικές. Η ιδέα των μαθητών να είναι καθισμένοι σε θρανία που παρατάσσονται σε σειρές είναι μία τακτική του παρελθόντος. Οι αίθουσες διδασκαλίας σήμερα πρέπει να φιλοξενούν όλους τους τύπους μαθητών.
Το Πνευματικό Προϊόν θα περιλαμβάνει:

 1. Θεωρητική εισαγωγή με χρήσιμες συμβουλές
 2. Συστάσεις
 3. Παρουσίαση καλών πρακτικών (γραφικά, φωτογραφίες).
  Δραστηριότητες & Μεθοδολογία:
 4. Εργαστήριο με μαθητές και εκπαιδευτικούς (προετοιμασία σεναρίων, εμβάθυνση ανάλυσης αναγκών)
 5. Θεωρητική εισαγωγή με χρήσιμες συμβουλές
 6. Συλλογή συστάσεων
 7. Συλλογή καλών πρακτικών γραφικών και φωτογραφιών.
 8. Γραφιστική επιμέλεια, τελική εκδοχή του εγγράφου, σύνθεση
 9. Διασταυρούμενη αναφορά, δοκιμή
 10. Μετάφραση στις γλώσσες των εταίρων του έργου.

Πνευματικό Προϊόν 3