ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Στόχοι Του Έργου
Οι στόχοι του έργου είναι:

● Δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ 6 διαφορετικών οργανισμών σε επίπεδο πολιτισμού, ικανοτήτων, τομέα και εμπειρίας, το οποίο θα επιτρέψει τη συνέργεια•
● Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου, καθώς και μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης•
● Ενίσχυση της γνώσης των μαθητών για το πώς να μαθαίνουν δημιουργικά•
● Ενίσχυση των γνώσεων των εκπαιδευτικών και των δασκάλων για το πώς να διδάσκουν δημιουργικά •
● Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών όσον αφορά την εκτίμηση του πολιτισμού και της φύσης ως πηγές έμπνευσης για την εργασία και τη μελέτη•
● Ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του διανοητικού έργου, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός φιλικού, μαθησιακού χώρου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.