cele projektu

Cele projektu to:

budowanie międzynarodowej sieci współpracy pomiędzy 6 organizacjami zróżnicowanymi pod względem kultury, kompetencji, sektora i doświadczenia, co pozwoli na uzyskanie efektu synergii;
wzmocnienie współpracy między partnerami projektu, w tym między organizacjami działającymi w dziedzinie edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej;
zwiększenie wiedzy uczniów o tym, jak uczyć się twórczo (O1-podręcznik ucznia);
zwiększenie wiedzy wychowawców i nauczycieli o tym, jak uczyć twórczo (O2-podręcznik nauczyciela);
zwiększenie świadomości uczniów w zakresie doceniania Kultury i przyrody jako źródeł inspiracji do pracy i nauki.