grupy docelowe

Grupy Docelowe

Poziom lokalny: podmioty szkolnictwa podstawowego, nauczyciele, kierownicy szkół, nauczyciele wychowawcy, członkowie, liderzy, przedstawiciele społeczności lokalnych, Organizacje, Stowarzyszenia lokalne, wszystko na rzecz dziedzictwa kulturowego i kreatywności w ogóle.

Poziom regionalny: Stowarzyszenia i instytucje nierentowne, instytucje publiczne i Służby ds. kultury, władze lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe, Stowarzyszenia, sieci związane z edukacją, kulturą i kreatywnością.

Poziom krajowy: sieci krajowe, ministerstwa i krajowe organy publiczne, instytucje edukacyjne/kulturalne na poziomie krajowym, instytuty Szkolnictwa Wyższego, osoby akademickie, organizacje badawcze.

Poziom UE: projekt potwierdza jego istnienie i wartość finansowania poprzez rozszerzenie w kontekście UE; to właśnie ten wymiar UE (i międzynarodowy poprzez sieci partnerów) udostępni obywatelom UE produkty i wyniki niezbędne dla naszej Wspólnoty Europejskiej.