wyniki intelektualne 2

Dorobek intelektualny 2 Jak uczyć kreatywnie?

Opis I Cele:

Podręcznik składa się z następujących części:

  1. Wstęp teoretyczny: Siła twórczego myślenia, badacze o kreatywności.
  2. Wskazówki dla nauczycieli:
  • jak rozumieć kreatywność w edukacji?

Kreatywność rozumiemy jako klucz do zmiany teorii uczenia się behawioralnego (dominującego w niektórych szkolnych systemach edukacji-np. polskim czy portugalskim) w oparciu o przekazywanie wiedzy, bierną postawę ucznia, reprodukcję, niski poziom twórczego myślenia, brak odniesienia do doświadczeń), na teorię poznawczą (postrzeganie uczenia się jako procesu wewnętrznego), przetwarzanie wiedzy (łączenie doświadczeń, z aktywną rolą ucznia, który uczy się uczyć) i konstruktywistyczną.

Działania I Metodologia:

  1. Analiza różnorodnych dokumentów w celu zebrania wstępnych danych niezbędnych do dalszych prac. Zbieranie danych.
  2. Przygotowanie treści
  3. Projekt graficzny, finalna wersja dokumentu, skład
  4. Porównywanie, testowanie.
  5. Tłumaczenie na języki narodowe

Dorobek Intelektualny 2