wyniki intelektualne 3

Wyjście intelektualne 3 Jak tworzyć przestrzeń twórczą?

Opis I Cele:

Projektowanie klasy i otoczenia szkolnego odgrywa ważną rolę w osiągnięciu tego celu, a jednocześnie ma bezpośredni wpływ na wydajność uczenia się i sukces uczniów. Szkoła

przestrzeń odgrywa inspirującą rolę w edukacji. Aby zmaksymalizować potencjał uczenia się, sale lekcyjne powinny być otwarte, wygodne, dobrze oświetlone i stymulujące wizualnie. Idea studentów jest

siedzenie przy biurkach praca w rzędach to już przeszłość. Klasy dziś powinny pomieścić dla wszystkich typów uczniów.

Wyjście będzie zawierać:

  1. Wprowadzenie teoretyczne z przydatnymi wskazówkami
  2. Zalecenia
  3. Prezentacja dobrych praktyk (grafika, zdjęcia).

Działania I Metodologia:

Warsztaty z uczniami i nauczycielami (przygotowywanie scenariuszy, pogłębianie analizy potrzeb)

  1. Wprowadzenie teoretyczne z przydatnymi wskazówkami
  2. Zbieranie rekomendacji.
  3. Zbieranie dobrych praktyk grafiki i zdjęć.
  4. Projekt graficzny, finalna wersja dokumentu, kompozycja.
  5. Porównywanie, testowanie.
  6. Tłumaczenie na języki narodowe

Dorobek Intelektualny 3