Aktywna współpraca nad opracowaniem rezultatu 1 i rezultatu 2

Intensywnie pracujemy nad przygotowaniem dwóch pierwszych rezultatów projektu SPECES, czyli
interaktywnym podręcznikiem dla ucznia oraz zestawem scenariuszy dla nauczycieli. Dzięki owocnej
współpracy wszystkich partnerów udało się opracować spójną i atrakcyjną koncepcję obu rezultatów oraz
rozpocząć już działania nad opracowaniem treści poszczególnych materiałów edukacyjnych.
W ramach pierwszego rezultatu zostały opracowane szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak powinien
należy redagować treści podręcznika pn. „Jak uczyć się kreatywnie?” pod kątem przekazu atrakcyjnego
dla młodego odbiorcy. Adresaci podręcznika – uczniowie – będą mogli zdobyć wiedzę na temat kreatywnych
sposobów uczenia się dzięki różnorodnym wyzwaniom, ćwiczeniom czy ciekawostką. W ramach
hipertekstowej idei lektury koncepcja podręcznika opiera się na rezygnacji z linearnego przekazu na rzecz
modułowej struktury publikacji. W podręczniku znajdą się nie tylko teksty, ale także infografiki, filmy czy
odnośniki do ciekawych i przydanych aplikacji internetowych.
Drugi rezultat – podręcznik dla edukatorów pn. Jak kreatywnie uczyć? - został wypracowany w ramach
intensywnych konsultacji między partnerami i wymiany doświadczeń w zakresie dydaktyki. Powstały już
koncepcje i założenia scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnorodnych koncepcji i podejść do uczenia
kreatywności zarówno w zakresie edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Rozpoczęły się także działania,
mające na celu przygotowanie poszczególnych scenariuszy.
Wszystkie zespoły, odpowiedzialne za wypracowanie poszczególnych rezultatów, prężnie działają na rzecz
wspólnego celu, czyli wypracowania ciekawych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształcenia
kreatywności i kreatywnego myślenia.