FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI SPATIA

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA jest młodą organizacją pozarządową powołaną w celu wprowadzania trwałych, proinnowacyjnych zmian w zakresie edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej. Misją organizacji jest tworzenie nowych jakości w nowoczesnych szkołach, na każdym etapie edukacji. Przedmiotem zainteresowań członków Fundacji jest budowanie potencjału intelektualnego umożliwiającego świadome i twórcze dostosowanie się do realiów współczesnego świata. Stąd potrzeba ciągłego tworzenia rozwiązań, narzędzi i rekomendacji, które pozwolą młodym ludziom odnaleźć się w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Wizja organizacji obejmuje również bycie liderem w tworzeniu unikalnych zasobów edukacyjnych i inspirowanie nauczycieli do zaszczepiania uczniom radości z uczenia się przez całe życie. Organizacja powstała w jednym z postindustrialnych miast Górnego Śląska i od samego początku stara się kojarzyć i wspierać lokalnych edukatorów oraz ludzi pracujących z młodzieżą.

dane kontaktowe:

www.spatia.pl


IX Liceum Ogolnoksztalcace im. Wislawy Szymborskiej w Sosnowcu

IX LO im. W. Szymborskiej w Sosnowcu to nowa szkoła, która powstała 1 września 2017 roku, w wyniku reformy oświaty. Szkoła jest postrzegana jako atrakcyjna, ponieważ oferuje edukację w następujących dziedzinach: medycznej, artystycznej i Medialnej, językowo-geograficznej, Politechnicznej i prawnej, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach uzupełniających realizowanych na podstawie autorskich programów stworzonych przez nauczycieli. Instytucja posiada obecnie 18 klas, ok. 500 uczniów w wieku 15-19 lat. Zatrudnia 60 nauczycieli, psychologa, wychowawcę szkolnego oraz 20 pracowników pozalekcyjnych, w tym dwie Sekretarki i dwie kucharki. W ubiegłym roku przyjęliśmy około 200 uczniów reprezentujących różne poziomy wiedzy i umiejętności z okolicznych obszarów miejskich i wiejskich, otwierając 11 pierwszych klas. W tym roku mogliśmy otworzyć tylko cztery klasy pierwszej klasy, ale chętnych było cztery razy więcej uczniów. Te fakty dowodzą, że jesteśmy drugą najpopularniejszą szkołą średnią w Sosnowcu.

dane kontaktowe:

www.ixlo.sosnowiec.pl

Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi

Centrum Nauki i Sztuki Malatya zostało otwarte, aby rozwijać się w sposób, który nie zakłóca edukacji studentów w formalnych instytucjach edukacyjnych. Jego celem jest uświadomienie uczniom ich indywidualnych zdolności i zdolności do zapewnienia wykorzystania na najwyższym poziomie.
Znajduje się w zachodniej części Malatyi, a dojazd samochodem do centrum zajmuje prawie 15 minut. Malatya-miasto we wschodniej Anatolii w Turcji, stolica prowincji Malatya. Miasto było osadą ludzką od tysięcy lat. Miejsce starożytnego Melitene leży kilka kilometrów od współczesnego miasta w dzisiejszej wiosce Arslantepe i w pobliżu zależnego centrum Dystryktu Batalgazi (Bizantyjskiego do Imperium Osmańskiego). Populacja wynosi 803 499. Region Malatya jest najbardziej znany z sadów morelowych.Nasze Centrum powstało w 2005 roku. Od momentu powstania Malatya SAC pracuje nad rozwojem unikalnej tożsamości poprzez konsolidację różnych programów z wyraźnym naciskiem na:

  • Tradycyjne Wartości
  • Doskonałość Akademicka
  • Programy doskonalenia w muzyce, Performance i sztuk wizualnych
  • Wysoka jakość nauczania wsparta technologią
  • Edukacja Międzynarodowa.

dane kontaktowe:

www.malatyabilsem.meb.k12.tr

Edmund Rice College

Edmund Rice College został założony w 2016 roku. Jest to szkoła drugiego poziomu, przeznaczona zarówno dla chłopców – jak i dziewcząt w wieku 12-18/19. Znajduje się w Carrigaline, która jest miastem około 15 km od miasta Cork, które jest drugim co do wielkości miastem w Irlandii. Oferuje szeroki program nauczania. Pod koniec nauki uczniowie przystępują do egzaminu państwowego zwanego Leaving Certificate, który jest głównym mechanizmem, dzięki któremu uczniowie uzyskują wstęp do edukacji trzeciego poziomu.
Obecnie szkoła liczy ponad 5-letnie grupy liczące 444 uczniów. Zatrudnia około 50 osób. Jest częścią szerszej sieci szkół w Irlandii o nazwie Edmund Rice Schools Trust (erst.ie), która jest częścią większej kolekcji szkół na całym świecie pod nazwą Edmund Rice Education Beyond Borders (erebb.org).
Pracownicy są stosunkowo młodzi i będzie to pierwsza okazja, aby wielu nauczycieli wzięło udział w projekcie Erasmus. Szkoła ma wiele zajęć dla swoich uczniów i zgodnie ze swoim etosem religijnym, stara się podkreślić opiekę nad tymi, którzy mają mniej szczęścia, co oznacza, że uczniowie angażują się w wiele działań fundraisingowych dla organizacji charytatywnych.
Zgodnie ze swoim etosem szkoła jest bardzo integracyjna. Oznacza to, że nie dokonuje się selekcji akademickiej pod względem tego, kto jest zapisany do szkoły. Szkoła posiada również progamme, w ramach głównego nurtu edukacji, dla 18 uczniów, którzy są zdiagnozowano autyzm

dane kontaktowe:

www.erccarrigaline.ie   

CulturePolis

CulturePolis jest organizacją Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą na wyspie Korfu w Grecji od 2006 roku, której celem jest podkreślanie, promowanie i zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza na Korfu. Jej zespół jest również aktywny w promowaniu sztuki, kultury i kreatywnej przedsiębiorczości, w rozwoju dialogu międzykulturowego, a także w podnoszeniu świadomości i szkoleniu zainteresowanych stron w zakresie zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych. Kultura realizuje te ambitne cele głównie poprzez krajowe, europejskie i międzynarodowe konkurencyjne programy finansowania. Działa głównie w Europie, na Bałkanach i w basenie Morza Śródziemnego i uczestniczy w międzynarodowych sieciach, będąc jednocześnie strukturą hostingową dla specjalistycznych inicjatyw i w tym kontekście utworzono w 2020 roku „Centrum Literatury i kultury greckiej i arabskiej-K. EL.A. L. P.”.

dane kontaktowe:

projects@culturepolis.org

                                                        

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

EBSPMA integruje Portugalski system edukacji publicznej, regulowany przez Ministerstwo Edukacji, a ponieważ znajduje się w Regionie Autonomicznym, archipelagu Madery, również przez Regionalnego Sekretarza Edukacji. Obecnie szkoła jest w trakcie prac budowlanych i jest podzielona na dwa różne budynki w różnych lokalizacjach gminy. Jeden obejmuje drugi cykl kształcenia podstawowego (5-ty i 6-ty rok nauki), a drugi trzeci cykl (7-ty , 8-ty i 9-ty rok) i szkoły średniej (10-ty, 11-ty i 12-ty rok). W roku szkolnym 2020/2021 w obu budynkach pracuje około 140 nauczycieli i 900 uczniów.
Szkoła uważa Erasmus+ za bardzo ważne narzędzie poszerzające światopogląd studentów i pracowników oraz służące tworzeniu prawdziwego ducha współpracy i solidarności między krajami europejskimi i na całej planecie, podnosząc świadomość naszych podobieństw i różnic oraz budując mosty na rzecz lepszego świata.

dane kontaktowe:

www.ebspma.edu.pt