Felsefe

“Yaratıcılık için alanlar yaratmak” Projesi, eğitimde yenilikçi araçların ve yeni didaktik yöntemlerin (resmi ve gayri resmi) kullanılmasına katkıda bulunur, böylece genel kalitesini ve alaka düzeyini artırır. Bu hedefe ulaşmak, uluslararası deneyimi ve ilgili kurumların çeşitli profillerini içerir. Proje deneyimleri ve gayri resmi, gayri resmi ve yaygın eğitim ile ilgili kültürel ve yaratıcı sektör-sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve kuruluşları arasında bu alanda iyi uygulamaların değişimi yoluyla yaratıcı düşünme becerilerini ve hızlı uyum gelişimi için samimi bir alan oluşturulmasına katkıda bulunacak. Konsorsiyumun amacı da yakında işgücü piyasasına girecek ve bir kariyer seçimi karşılaşacak olan (ortaokul öğrencileri), gençler arasında bağımsız, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme becerilerini kalıcı bir artış katkıda bulunacak uluslararası öneriler ve çözümler geliştirmektir. Bu, eğitimcilerin ve gençlik çalışanlarının yaratıcı öğrenme araç ve yöntemlerini kullanmalarına destek olmaları sayesinde mümkün olacaktır.