Fikri Çıktılar 2

Entelektüel çıktı 2 yaratıcı bir şekilde nasıl öğretilir?

Açıklama Ve Amaçlar:

El Kitabı aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:

  1. Teorik giriş: yaratıcı düşüncenin gücü, yaratıcılık konusunda araştırmacılar.
  2. Öğretmenler için ipuçları:
  • eğitimde yaratıcılık nasıl anlaşılır?

Bilgi yaratıcı düşünce, deneyimler için başvuru, öğrencinin pasif tutum, üreme, düşük seviye (algılayan bir iç süreç olarak öğrenme, bilgi işleme (deneyimleri birleştirerek, öğrenmeyi öğrenen öğrenci aktif rolü ile) ve yapılandırıcı bilişsel kuramına iletimi dayalı (eğitim bazı okul sistemlerinde baskın – örneğin Polonya veya Portekiz)) davranışsal öğrenme teorisi değiştirmenin anahtarı olarak yaratıcılık anlıyoruz.

Faaliyetler Ve Metodoloji:

  1. Daha ileri çalışmalar için gerekli ön verileri toplamak için çeşitli belgelerin analizi. Veri toplama.
  2. İçerik hazırlama
  3. Grafik tasarım, belgenin son hali, kompozisyon
  4. Çapraz sorgulama, test.
  5. Ulusal dillere çeviri

Intellectual Output 2