Hedef Gruplar

YEREL DÜZEY: İlköğretim aktörleri, öğretmenler, okul liderleri, öğretmen eğitimcileri, üyeler, liderler, yerel topluluk temsilcileri, örgütler, yerel dernekler, hepsi genel olarak kültürel miras ve yaratıcılık için.

BÖLGESEL DÜZEY: kar amacı gütmeyen dernekler ve kurumlar, Kamu Kurumları ve Kültür işleri Hizmetleri, bölgesel toplum otoriteleri, Stö’ler ve STK’lar, dernekler, Eğitim, Kültür ve yaratıcılıkla ilgili ağlar.

ULUSAL DÜZEY: ulusal ağlar, bakanlıklar ve ulusal kamu kurumları, ulusal düzeydeki eğitim / kültür kurumları, Yükseköğretim Kurumları, Akademi bireyleri, araştırma kuruluşları.

AB DÜZEYİ: proje, uygulama varlığını ve AB bağlamındaki uzantı yoluyla finanse edilmeye değer olduğunu kanıtlamaktadır; AB vatandaşlarına Avrupa topluluğumuz için gerekli Çıktıları ve sonuçları ulaştıracak olan bu AB boyutudur (ve uluslararası olarak ortakların ağları aracılığıyla).