Proje Hedefleri

Projenin amaçları şunlardır:

Sinerji etkisini sağlayacak kültür, yetkinlik, sektör ve deneyim bakımından farklı 6 kuruluş arasında uluslararası bir işbirliği ağı oluşturmak;
Proje ortakları, resmi, gayri resmi ve gayri alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında da dahil olmak üzere-arasında işbirliğinin güçlendirilmesi örgün eğitim;
Öğrencilerin yaratıcı bir şekilde nasıl öğrenecekleri konusundaki bilgilerini arttırmak (O1-öğrenci El Kitabı);
Eğitimcilerin ve öğretmenlerin yaratıcı bir şekilde nasıl öğretileceğine ilişkin bilgilerinin arttırılması (O2-öğretmen El Kitabı);
Öğrencilerin çalışma ve çalışma için ilham kaynağı olarak kültür ve doğayı takdir etme konusundaki farkındalıklarını arttırmak.